Ydelser

Hos mig udbydes der følgende:

- Individuel terapi

- Familie terapi

- Parterapi

- Telefonisk rådgivning

Der arbejdes generelt inden for en meta-kognitiv ramme, med udgangspunkt i ACT. Jeg har behandlet mange børn unge og voksne med problemstillinger indenfor angst, ADHD, stress og depression. Tilgangen er dog "transdiagnostisk", hvilket betyder at den kan anvendes på alle typer af psykiske udfordringer, uanset om der er stillet en formel diagnoser eller ej.

Time-prisen for ydelserne (undtaget telefonisk rådgivning) er 1200 kr. For studerende og pensionister er den 1000 kr. (Der skelnes ikke imellem hvilken type studie eller pension, der er tale om)

For telefonisk rådgivning er prisen 500 kr. per halve time


Nuværende ventetid: ca. 1-2 uger

Klik her for at booke en tid

"5 stjerner! Samtalerne med Lars var rigtigt positive. Jeg følte mig ikke presset, eller at der blot blev fokuseret på min barndom og udspurgt om hvad jeg fejler, som i et firkantet spørgeskema. Men at vi kunne tale om hele mig i stedet for"
Marcin, 51 år, Individuel terapi

Herunder kan du læse mere om de forskellige ydelser, som jeg tilbyder. Et forløb hos mig sammensættes altid med dine konkrete behov i fokus, samt naturligvis ud fra faglige og etiske hensyn. 

Jeg tilbyder som udgangspunkt mine ydelser både med fysisk fremmøde i min klinik, via sikker og krypteret online forbindelse, telefonisk, samt i særlige tilfælde ved hjemmebesøg. 

Har du nogle spørgsmål til beskrivelserne eller behov for en snak om hvad der kunne være det rette forløb for dig, er du altid velkommen til en uforpligtende snak over telefonen eller mail (Bemærk: der kan som udgangspunkt ikke kommunikeres sikkert via mail, så undlad personlige oplysninger heri. Du kan f.eks. bare sende mig en mail med dit telefonnummer og hvornår jeg bedst kan kontakte dig. Så skal jeg nok ringe dig op hurtigst muligt)

INDIVIDUEL TERAPI
INDIVIDUEL TERAPI
Samtalerne med Lars gav mig både nogle gode værktøjer til at opnå ro, samt nogle nye perspektiver på hvordan jeg kunne tilgå udfordringerne i mit liv på en god måde
Hanne, 59 år, individuel terapi

Individuel terapi

I den individuelle terapi arbejder vi fokuseret med at hjælpe dig med dine udfordringer og det at få skabt et trygt rum for dig til at få sat ord på det svære. Målet er at vi sammen kan få dig i retningen af at det gode og meningsfulde for dig fylder mere i dit liv.

Det overordnede teoretiske fokus ligger inden for den metakognitive ramme, hvor der sættes fokus på forholdet til vores tanker og følelser, frem for f.eks. at forsøge at ændre indholdet af dem. Én af nøgleordene i denne sammenhæng er vores opmærksomhed og evnen til at lægge mærke til samspillet imellem vores tanker/følelser og de konkrete kontekster de udspiller sig i. Læs endeligt mere i sektionen omkring "Fagligt indhold", hvis du ønsker en større indsigt ind i hvilke øvelser og fokuspunkter, jeg typisk arbejder med.

En session varer ca. 50 minutter per gang og prisen er 1.200 kr. (1.000 for studerende og pensionister). Terapien kan foregå både fysisk, i min klinik på Dronningensgade 23, 5000 Odense C, eller online via Zoom (Der anvendes end-2-end kryptering på forbindelsen, så det ikke er muligt for andre at "opsnappe" hvad vi taler om).

Der tages imod betalingsgarantier (f.eks. fra forsikringsselskaber), men jeg kan aktuelt ikke tage imod henvisninger fra lægen via ydernummer-ordningen, desværre.

Individuel terapi tilbydes i udgangspunktet ikke til børn under 7 år, da min tilgang sjældent vil være gavnlig for så unge børn. (Der kan som alternativ tilbydes familie-terapi i stedet, hvilket også ofte vil være langt mere virksomt for alle parter)

Der kan under særlige omstændigheder tilbydes hjemmebesøg, hvis du er bosat på Fyn. Men vær opmærksom på, at der i så tilfælde vil være ekstra omkostninger til at dække det ekstra tidsforbrug og transportomkostningerne til dette. Det specifikke beløb i den forbindelse fastsættes altid forud for sessionen.

FAMILIETERAPI
FAMILIETERAPI

Familieterapi

Familielivet i det moderne samfund er på mange måder et område med konstant pres for at (over)præstere, og det kan være forsvindende nemt at fortabe sig i et præstationsræs. Særligt hvis ens barn ikke lige passer ind i kassen som institutioner og skoler nogen gange gerne vil presse dem ned i. At man som forældre selv bringer mange dårlige erfaringer og løsningsstrategier med sig fra sit tidligere liv. At man bliver fanget i hele tiden at skulle "drifte" og fastholde vaner, for at få dagligdagen til at hænge sammen. At man konstant føler man misser de gode øjeblikke og den gode kommunikation imellem sig. Eller at man som langt de fleste af os er ramt af en skønsom blanding af overstående og andre problematikker, som ofte gør at det til normen at føle sig presset over evne og de gode stunder kan virke længere og længere væk.

I et familie-terapeutisk forløb vil der sjældent være to løsninger, der vil være helt ens. Først og fremmest vil der naturligvis være behov for at finde en løsning, som passer til jeres specifikke familie og jeres udfordringer. Om der er behov for at arbejde med jeres interne dynamikker og kommunikation, forholdet til skoler og institutioner (eller det offentlige generelt) eller en blanding, vil være noget vi løbende forsøger at tilpasse.

Et forløb kan således sagtens være sat sammen af forskellige typer sessioner. F.eks. nogle sessioner hvor I er sammen hele familien, hvor vi f.eks. forsøger at kortlægge de forskellige perspektiver på udfordringerne sammen. Suppleret med f.eks. nogle sessioner med kun forældrene i en "par-terapeutisk" kontekst, hvor forældre-perspektivet kan udforskes mere i dybden. Ligeledes kan der også laves enkelte individuelle sessioner som en del af forløbet. Der vil naturligvis altid være etiske og faglige overvejelser ift. hvordan det kan skrues sammen, således at det bliver en tryg proces for alle parter og I alle på lige fod hjælpes imod en bedre trivsel i familielivet.

En enkeltstående familie-terapi session varer 1 time og 40 minutter, og koster 2400 kr. Dette er for at skabe tid til at udforske de forskellige perspektiver fra de forskellige medlemmer på en ordentlig måde.

Som nævnt i det overstående kan der være forskellige sammensætninger af sessionstyper i et sådan forløb og der vil være mulighed for at vi kan forhandle en samlede pris for et sammenhængende forløb ved behov.

Familie-terapi tilbydes kun med fysisk fremmøde, da online-sessioner med flere deltagere typisk ikke fungerer hensigtsmæssigt i en terapeutisk kontekst.

Der kan under særlige omstændigheder tilbydes hjemmebesøg, hvis I er bosat på Fyn. Men vær opmærksom på at der i så tilfælde vil være ekstra omkostninger til at dække det ekstra tidsforbrug og transportomkostningerne til dette. Det specifikke beløb i den forbindelse fastsættes altid forud for sessionen.

Med min baggrund fra adskillige år i PPR-regi har jeg en særlig god indsigt ind i samarbejdet med det offentlige, både skole/institution, kommunale og regionale aktører, i særdeleshed ift. de tilfælde hvor børnene har specialundervisningsbehov. Ligeledes har jeg også en rigtigt god indsigt ind i autisme-relateret udfordringer, da jeg har arbejdet med disse i både PPR-regi som psykolog, og i praksis som pædagogmedhjælper på døgninstitutioner specialiserede i børn/unge med autisme. 

PARTERAPI
PARTERAPI

Parterapi

Der kan være mange forskellige grunde til at søge par-terapi: Svær kommunikation imellem os, højt konfliktniveau, at skulle genfinde det romantiske forhold, genoprette tilliden efter utroskab, den sidste chance inden skilsmissen eller meget andet. Intime-relationer er svære og vores indre liv, problematiske konfliktløsningsstrategier og berøringsangst for ubehag er blot nogle eksempler på hvad der kan få de tætteste relationer til at gå skævt for os som mennesker.

I et parterapeutisk forløb vil vi arbejde med at få klarlagt de uhensigtsmæssige dynamikker, give strategier til at få kommunikationen på sporet og finde det fælles fodslag i parholdet igen. Forløbet bygges typisk op omkring "Integrative Behavioral Couple Therapy" (IBCT) modellen, tilpasset til jeres omstændigheder bedst muligt.

En session varer 80 minutter per gang, for at give plads til begges perspektiver og koster 1.800 kr. Terapien kan foregå både fysisk på Dronningensgade 23, 5000 Odense C, eller online. Dog anbefales det ikke at tages som et online forløb, hvis konfliktniveauet imellem jer er meget højt og det er svært at lytte konstruktivt til hinanden på de svære områder også.

Der kan ligeledes tilbydes hjemmebesøg under særlige omstændigheder. Men ligesom med de andre ydelser, så vær opmærksom på at der kommer yderligere omkostninger oveni grundprisen.

TELEFONISK RÅDGIVNING
TELEFONISK RÅDGIVNING
Samtalerne med Lars gav mig en god følelse af ro, afslappethed og af at være grounded. Selvom vi ikke satte ansigt på hinanden, følte jeg mig i trygge hænder i forløbet.
Romanee, 44 år, telefonisk rådgivning

Telefonisk rådgivning

I telefonisk rådgivning, er der tale om generel psykologisk rådgivning over telefon i udgangspunktet. Målgruppen for denne type rådgivning er i såkaldte "lettere psykiske udfordringer", men kan naturligvis benyttes af alle, som af den ene eller anden grund foretrækker denne form.

Da det er telefonisk rådgivning og vi dermed ikke "sætter ansigt" på hinanden, er der naturligvis en række begrænsninger ift. almindelig individuel terapi. Men det kan være et godt tilbud, hvis du f.eks. har en angst-problematik som omhandler specifikke områder uden at være voldsomt indgribende i dit liv, førstegangs stress-problematikker, generel mistrivselsproblematikker eller lignende, ligesom at det kan være en god måde til f.eks. lige at få nogle nye vinkler på ens problematik, eller forslag til nye øvelser fra en autoriseret psykolog.

Det kan ligeledes være en fin måde lige at få genopfriskede pointer/øvelser fra et tidligere terapeutisk forløb, ved behov. (Frem for at skulle booke en hel individuel-, familie-, eller par-terapi session)

En session varer ca. 30 minutter, men der kan evt. bookes en dobbeltsession, f.eks. til første samtale, ved behov. Prisen er 500 kr. per 30 minutter. 

Kontakt informationer

Psykolog Lars Ravn

Dronningensgade 23, 5000 Odense C, Danmark

+45 71 94 94 23

Træffes nemmest på følgende tidspunkter på alle hverdage:

8.30 - 9.00

12.00 - 13.00

16.00 - 17.00

kontakt@psykologlarsravn.dk