Eksponeringstrappen og Flooding

Eksponeringstrappen og Flooding-strategien er begge eksempler på klassiske øvelser inden for angst-behandling. Formålet med begge er at tillære vores hjerne ikke at reagere så kraftigt på ting, som den umiddelbart har tillært sig som "farlige". Øvelserne bliver her behandlet "under et", da de generelle principper er stort set ens, men egentligt blot adskiller sig på om vi gradvist tilpasser os det "farlige" eller vedvarende udsætter os for det, indtil hjernen ikke længere forstår det som fagligt.

Begge øvelser er som nævnt klassiskere inden for behandlingen af angst, så du vil kunne finde mange forskellige eksempler på hvordan de anvendes og forstås i forskelligt litteratur omkring psykoterapi. Jeg har forsøgt at holde mig, så vidt muligt, til det generelle omkring dem, men der er naturligvis varierende meninger om øvelserne afhængigt af hvordan man som behandler bedst ser dem anvendt.  

Kontakt information

Psykolog Lars Ravn

Dronningensgade 23, 5000 Odense C

+45 71 94 94 23

Træffes nemmest på følgende tidspunkter på alle hverdage:

8.30 - 9.00

12.00 - 13.00

16.00 - 17.00

kontakt@psykologlarsravn.dk