ACT-Matrix

ACT-matrix er et værktøj som giver et generelt indblik ift. tre forskellige områder, som er relevante for en metakognitiv terapi-forløb. Det er en måde at skabe en konkret billedlig forståelsesramme af hhv. at hjælpe os med at sortere i vores oplevelser, vise nogle af de generelle antagelser indenfor det metakognitive (nærmere bestemt indenfor ACT-tilgangen) og med at demonstrere vores valg-situationer. 

Modellen er udviklet af Polk, Schoendorff, Webster & Olaz, og man kan læse mere om den i denne bog bl.a. Bemærk, at jeg bruger den med forskellige tilpasninger i mit virke, hvilket betyder at der naturligvis er visse forskelle imellem deres og min brug. 

Kontakt information

Psykolog Lars Ravn

Dronningensgade 23, 5000 Odense C

+45 71 94 94 23

Træffes nemmest på følgende tidspunkter på alle hverdage:

8.30 - 9.00

12.00 - 13.00

16.00 - 17.00

kontakt@psykologlarsravn.dk